FIshmen

Home » Galéria » Stožiarové stanice

Územné pokrytie

Predmetné produkčné práce sme schopní realizovať (aj realizujeme) na území celého Slovenska. Keďže prevažnú časť prác vykonávame v náročných geomorfologických podmienkach stredného Slovenska, nie je pre nás problémom tieto stavby zrealizovať aj v ostatných regiónoch západného a východného Slovenska.

Spolupráca

Počas našej spolupráce, vynakladáme snahu o čo najrýchlejšie, najkvalitnejšie a najprofesionálnejšie prevedenie zadaných úloh a prác. Aj naďalej je našou prioritou podieľať sa dodávateľsky na rozvoji a prevádzke tomu podriaďujeme aj naše investície do strojného, prístrojového a personálneho vybavenia. Naši pracovníci, ktorí už majú niekoľkoročné skúsenosti v tejto oblasti sú naďalej zaškolovaní pre nové technologické zariadenia.