FIshmen

Home » Datacenter » Tecnické špecifikácie

Tecnické špecifikácie

E-mail Tlačiť PDF

Datacenter BB je objekt, ktorý je účelovo vybudovaný tak, aby slúžil ako bezpečné, vysoko-výkonné dátové centrum, s tým že jeho design, konštrukcia, záťaž podlahy a strechy, ako aj technické systémy uspokoja aj najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov.

 

Energetické zariadenia, systémy chladenia, automatické hasiace systémy, a bezpečnostné systémy sú zakúpené od svetovej špičky dodávateľov pre technológiu dátových centier. Všetky systémy sú zostrojené tak, aby neobsahovali jediný bod zlyhania, a systém tak mohol nepretržite pokračovať v prevádzke aj v prípade zlyhania jedného zariadenia.

 

003

Zariadenie / Budova / Fyzická štruktúra

 • Robustný železobetónový skelet, steny, a strop.

 • 20 cm hrubý betónový vonkajší múr a strešné panely s požiarnou odolnosťou až 120 minút.

 • Veľká svetlá výška priestoru IT sál (5 m) výrazne prispieva k efektívnemu chladeniu zariadení zákazníkov.

 • Záťaž podlahy 3000 kg/m2 na prvom podlaží, 1000 kg/m2 na vyšších podlažiach a na streche.

 • Bezpečná nákladná rampa, nákladný výťah, široká transportná trasa pre dodávku a sťahovanie zariadení.

 • Zákazníci majú k dispozícii pracovné miesto, kancelárie, konferenčné miestnosti, a skladové priestory.

 • Predimenzovaný pasívny bleskozvod.

 • Vyspelý systém uzemnenia.

 • Zdvojená podlaha výšky 1 meter umožňuje efektívnejšie a výkonnejšie chladenie počítačových zariadení zákazníkov.

 

005

Napájanie

 

 • Z dvoch strán, priamo do 110kV/22kV rozvodne vlastným dedikovaným VN/22kV káblom s kapacitou max. 10MVA s možnosťou rozšírenia výkonu v budúcnosti podľa aktuálnych požiadaviek.
 • Vlastné transformátory 3.6 MVA v redundancii N+1.
 • 2 separátne UPS systémy s batériami (A+B), redundancii 2x(N+1).
 • Každý stojan zákazníka je možné napojiť na 2 nezávislé vetvy (A+B) napájania el. energiou (16A, 32A, 63A), jednofázové alebo trojfázové.
 • Vlastné motor generátory ako záložné zdroje el. energie v redundancii N+1 so zásobou paliva na 72 hodín v areali, pričom na dlhšie fungovanie je zabezpečená zmluvná dodávka paliva pre nepretržité zásobovanie motor generátorov.

 

facebook-data-center-62617_200x200


Chladenie

 • Použitý AirFreeCooling systém s vysokou účinnosťou a efektívnosťou, ktorý je zároveň veľmi šetrný k životnému prostrediu.
 • Všetky časti systému chladenia vrátane rozvodov sú s redundanciou N+1.
 • CRAC jednotky s distribúciou chladného vzduchu cez zdvojenú podlahu.
 • Systém otvorených alebo uzavretých studených a teplých uličiek.
 • Uzavreté stojany s intenzívnym vodným chladením až do 25kW/stojan.
 • Regulácia teploty prostredia 24°C +/- 2°C s vysokou presnosťou regulácie.
 • Regulácia relatívnej vlhkosti prostredia 40-60% s vysokou presnosťou.

 

kabel


Optické pripojenie

 • Optické trasy všetkých relevantných medzinárodných a národných telekomunikačných a internetových operátorov so vstupom do budovy DC z dvoch nezávislých strán.
 • Možnosť výberu ktoréhokoľvek telekomunikačného operátora pre dosiahnutie najlepších možných obchodných podmienok.
 • Oddelené vedenia káblov z rôznych vstupných bodov do dátového centra, do dvoch oddelených telekomunikačných miestností.pre zákazníka.