FIshmen

Bezpečnosť

E-mail Tlačiť PDF

Datacenter BB bude vybyvený na veľmi vysokej úrovni pre fyzickú bezpečnosť všetkých vonkajších ako aj vnútorných priestorov s multi - level elektronickým ovládaním osôb

001x

Fyzická bezpečnosť

 • Stavebné časti IT miestností sú bezpečnostnej triedy 3 a kritickej infraštruktúry sú bezpečnostnej triedy 2.
 • Vysoká úroveň fyzickej bezpečnosti areálu a objektov s viacstupňovou elektronickou kontrolou vstupu/pohybu osôb a automobilov.
 • Bezpečnostná služba nepretržite 24x7x365 priamo v budove DC. BulletKamerový systém monitorujúci každú čast priestorov DC (interiér a exteriér) so záznamom.
 • Oplotenie s vysokou mierou bezpečnosti výšky 2,7m s perimetrickou ochranou.
 • Vysoko zabezpečená vstupná brána s bezpečnostnou cestnou bariérou.
 • Prízemie objektu DC a všetky vstupné dvere sú vo výške 1,5m nad terénom.
 • Kontrolovaný dvojúrovňový (karta+PIN kód) vstup osôb do jednotlivých bezpečnostných zón DC.
 • Návštevy sú počas celej doby sprevádzané pracovníkom bezpečnostnej služby DC.
 • Poplachový systém vniknutia do objektu DC.

 

 

 

poziarna

Protipožiarna ochrana

 • Stabilné hasiace zariadenie na báze dusíka.
 • Systém skorej detekcie dymu s trojstupňovým systémom detekcie
 • Vysoko-citlivá detekcia dymu vo všetkých priestoroch, aj pod zdvojenou podlahou.