FIshmen

Home » Materiálno – technické zabezpečenie

Prístroje

E-mail Tlačiť PDF

Prístroje:

1x Site Master S 250A – anténny a káblový analyzér

1x PK 410 600 V 300 A - kliešťový merací prístroj na meranie prúdu

1x PU 190 400 V 0-200 Ohm, - merač impedančnej a ochrannej slučky

1x Luxmeter PU 550 20 – 100 klx, merač intenzity osvetlenia

1x Multimeter M 3 270 1000V ACDC 0-10 A 0-200 kOhm - univerzálny merač

1x Imeg 500 500 v 200 MOhm - meranie izolačného stavu

1x Locat 200-B - hľadač káblov s napätím a bez napätia

1x PU 430 – prístroj na meranie zemného odporu

1x Epoch – ultrazvukový defektoskop

1x Schmidtove kladivko – skúška pevnosti betónu

1x HILTI HL-20 – laserový merač vzdialenosti

1x Zerotest 46 - meranie napätia a vnútorného odporu siete

1x spektrálny analyzátor Anritsu S 332D Site Master

1x kliešťový merací prístroj PK 410 600 v 300

1x merač zemného a prechodového odporu, impedancie vypínacej slučky - multifunkčný tester MFT 5010

1x geodetické zameranie stožiarov Teodolit

1x laserový merací prístroj Hilti

1x Eurotest 61557 1x tiltovací prístroj Suunto Tandem

Vozidlá a stroje: