FIshmen

Home » O spoločnosti

O spoločnosti

E-mail Tlačiť PDF
Naši pracovníci pracujú s autorizovanými programami a projekty, preukazné skúšky a geodetické zamerania odovzdávame v elektronických formách požadovaných a kompatibilných s programami, ktoré používa Orange Slovensko, a.s. Sídlo spoločnosti FISHMEN, s.r.o sa nachádza na Dolnej ul. č.5, v Banskej Bystrici, kde sú kancelárie firmy. Hlavná administratívno-prevádzková časť sa nachádza na Partizánskej ul. č. 13 v B. Bystrici v administratívnej budove v našom vlastníctve, v ktorej sídlia aj naše subdodavateľské firmy –Slovenská geodetická spoločnosť, s.r.o., Právna kancelária JUDr. Urbániho. Aj v spolupráci s týmito firmami sme schopní poskytnúť kompletnú inžiniersku činnosť a riešenie prípadných právnych sporov na stavbách Orange Slovensko, a.s. V tejto budove ako aj v blízkosti prevádzkovej časti sa nachádzajú skladové priestory a dielňa pre montáž telekomunikačných stavieb. Firma disponuje tromi skladovými objektmi o ploche 650 m² ako aj kancelárskymi priestormi o ploche 500 m². Dopravno-mechanizačná prevádzka s garážami a parkovacími plochami pre ťažkú mechaniku sa nachádza v Očovej pri B. Bystrici na ploche 3000 m². Strojné a prístrojové vybavenie firmy plne pokrýva potreby firmy za účelom výstavby, modifikácie a údržby základňových staníc. Spoločnosť FISHMEN, s.r.o. realizuje projekčné práce s inžinierskou činnosťou, samotnú realizáciu stavieb a aj práce spojené s údržbou a opravou existujúcich stavieb. Tomuto širokému záberu činnosti spoločnosti Fishmen s.r.o. podlieha aj štruktúra spoločnosti, ktorá je zložená z administratívno-projekčnej časti a výrobnej časti.