FIshmen

Home » Personálne zabezpečenie

Personálne zabezpečenie

E-mail Tlačiť PDF

Projekcia  - Autorizovaní stavební inžinieri,

                 - stavebné konštrukcie a statikaAutorizovaní stavební inžinieri

                 - elektro

Inžinierska činnosť - Pracovníci inžinieringu a legislatívy

Stavebná, technologická a montážna časť - Pracovníci HSV a montéri technologických zariadení

Elektromontáže - Pracovníci s osvedčením pre elektromontážne práce

Zemné práce - Strojníci a pracovníci pre výkopové a terénne práce

Administratívna časť a účtovníctvo - Administratívni pracovníci

Riadiaci management  - Manažéri

Informatika - Správca počítač. sietí

V našej spoločnosti sa menovite stanovuje a dokumentuje zodpovednosť za kvalitu vykonávaných dodávok a prác. Jedenkrát v týždni sa uskutočňujú pracovné porady všetkých zložiek pre určenie nasledujúcich postupov v práci. Rešpektujeme stanovené ciele objednávateľa na všetkých úrovniach dodávok. V spoločnosti Fishmen, s.r.o. majú riadiaci pracovníci organizačnú nezávislosť a právomoci, aby mohli iniciovať činnosti, ktoré predchádzajú vzniku akýchkoľvek nezhôd v systéme kvality, zaznamenávajú akékoľvek problémy a po konzultácii s vedením firmy uskutočňujú riešenie problémov.