FIshmen

Home » Telekomunikačné stavby

Telekomunikačné stavby

E-mail Tlačiť PDF

- výber umiestnenia a obhliadky terénu vybraných telekomunikačných bodov

- vybavovanie stavebných povolení a súhlasných stanovísk dotknutých subjektov

- projekcia stavebnej, telekomunikačnej, elektrickej časti a statiky

- stavebný dozor, inžinierska činnosť

- zastupovanie pred stavebnými úradmi a orgánmi štátnej správy

- inštalácia a servis telekomunikačných zariadení

- návrh, projekcia a výstavba elektrických prípojok VN, NN a trafostaníc

- návrh, projekcia a výstavba telekomunikačných stožiarov

- návrh, projekcia a výstavba telekomunikačných zariadení na budovách

- projekcia, inštalácia a servis mikrovlnných zariadení

- zabezpečovanie prevádzky telekomunikačných zariadení

- kompletná preprava, skladovanie technologických zariadení dodaných investormi

- pracovníci pravidelne absolvujú odborné školenia